Selasa, 29 Desember 2009

Manfaat Mempelajari Sejarah Islam

Manfaat/ tujuan memmpelajari Sejarah Peradaban Islam
a. Untuk mengetahui sejarah perkembangan peradaban Islam.
b. Sebagai pelajaran untuk diterapkan di masa sekarang.
c. Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad adalah peradaban yang paling sempurna sehingga dapat kita jadikan pelajaran di masa sekarang.
d. Untuk menyelidki dan mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah di capai oleh umat Islam terdahulu dalam lpangan peradaban.
e. Untuk mengggali dan meninjau kembali factor – faktor apa yang menyebabkan kemajuan islam dlama lapangan perdaban dan faktor apa pula yag menyebabkan kemundurannya kemudian menjadi cermin bagi masa – masa sesudahnya.
f. Untuk mengetahui dan membandingkan antara peradaban yang dijiwai islam dengan peradaban yang lepas dari jiwa Islam.Mengetahui sumbangan Islam dan umat Islam dalam lapangan peradaban umat manusia di muka bumi.

4 komentar: